In maart 2014 heeft de VVD het verkeersmeldpunt gelanceerd om informatie op te halen bij de IJsselsteiners over knel - en verbeterpunten met betrekking tot veilig verkeer, bereikbaarheid en doorstroming. Uiteindelijk zijn er 200 meldingen van inwoners in 2014 en 2015 geanalyseerd en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Veel zaken zijn door de gemeente direct opgepakt. Zoals losliggende tegels en onduidelijke verkeersborden. Voor sommige voorstellen was er extra onderzoek of budget nodig. Deze punten zijn nu opgenomen in de mobiliteitsagenda die de gemeenteraad op 10 maart 2016 unaniem heeft aangenomen.

In de mobiliteitsagenda staan o.a. de volgende punten:

De VVD-fractie is trots dat de oplossingen vanuit o.a. de meldingen van inwoners op het verkeersmeldpunt nu zullen worden uitgevoerd. IJsselstein wordt hierdoor verkeersveiliger en beter bereikbaar.

Voor meer informatie over het mobiliteitsagenda leest u dan verder op: http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13505/ijsselstein-wordt-verkeersveiliger-en-beter-bereikbaar.

De meldingen op het verkeermeldpunt hebben een belangrijke bijdrage geleverd . Eind van dit kalenderjaar gaat het verkeersmeldpunt van de VVD offline. Nieuwe meldingen kunnen ook via het contactformulier van gemeente IJsselstein worden doorgegeven. Heeft u een vraag of opmerking aan de VVD fractie? Mail ons op secretarisvvdijsselstein@gmail.com

Hartelijk dank voor uw melding.

Deel uw melding op Facebook en Twitter om meer aandacht voor uw melding en het verkeersmeldpunt te krijgen.


Nog iets melden?

Buiten gemeente IJsselstein.

Wij verzamelen op dit moment alleen meldingen binnen de Gemeente IJsselstein.

Klik op een punt op de kaart dat binnen de grenzen van de Gemeente IJsselstein ligt.